Blog

8 načina rešavanja konflikta

27.04.2022.

Svaki konflikt, pa tako i onaj poslovni, predstavlja situaciju u kojoj su sukobljene najmanje dve strane zbog nesporazuma ili različitih, ponekad dijametralno suprotnih mišljenja o istoj situaciji, problemu, rešenju problema te ciljevima, pri čemu se svaka strana oseća ugroženo jer neslaganje počinje doživljavati kao pretnju svojim interesima.

vrh stranice