Arhiva septembar 2021

Upravljanje timom na daljinu

22.09.2021.

Međunarodna istraživanja pokazuju kako promena načina komunikacije tokom -  dobrovoljnog ili prisilnog, svejedno - rada od kuće smanjuje kvalitet rada i mogućnosti učenja i napredovanja na poslu. Istraživači su tako proučili podatke o 60.000 Microsoftovih zaposlenika u SAD-u kako bi videli s kim su i kako komunicirali i koliko često. 

5 praktičnih saveta za kvalitetniju organizacionu kulturu

13.09.2021.

Uvek imajte u svesti da je organizaciona kultura nešto što se gradi. To je način na koji se odnosimo jedni prema drugima, a taj odnos počiva na komunikaciji. Predstavlja stubove oslonca jer, kako kaže Peter Drucker: „Ništa Vam ne vredi što ste izgradili izvrsnu strategiju, ako nemate kulturu koja će tu strategiju podupreti.“

Zaposlite prave ljude na prava mesta

08.09.2021.

Danas tema zapošljavanja kvalitetnih ljudi postaje sve važnija. Pogrešno zapošljavanje je vrlo skupo. Dok ste Vi osobu ubacili u autobus, pa ste shvatili da na jednom mestu ne funkcioniše, onda ste joj dali mogućnost na novome mestu i na kraju ste se odlučili za rastanak. Potrošili ste šest meseci vremena, dali novac za platu, imali neproduktivnost, pretrpeli greške, neki se mentor bavio tom osobom i na kraju se sve završilo odlaskom.
Kako Vam se to ne bi dogodilo, morate izbeći sledeće tipične greške.

vrh stranice