Arhiva oktobar 2021

Organizaciona kultura: Šta negovati?

20.10.2021.

Preduzeće treba stalnu brigu. Ono je poput živog bića, a njegovim članovima nešto odgovara, a nešto ne.

Organizaciona kultura jeste tema mnogih rasprava i teško se definiše. Ako uspemo definisati šta predstavlja za nas, to će nam dati upute o tome kako dijagnostikovati probleme, pa čak i osmisliti i razviti rešenja.

Michael Watkins je rekao da je „kultura imuni sistem organizacije,“ te da predstavlja oblik zaštite koji se razvio iz situacijskih pritisaka. Hteli bismo podeliti s vama nekoliko zaključaka do kojih smo došli dugogodišnjom saradnjom sa zaposlenima u različitim firmama i područjima, tj. proučavanjem problemskih situacija i obrazaca ponašanja:

Kako motivisati zaposlene?

08.10.2021.

Nema zaposlenog koji bi odbio veću platu i niz sitnih beneficija. No, nije sve u novcu; priznanje i uvažavanje su ono što ljude zaista čini srećnima i angažovanima na poslu, pokazuju brojna istraživanja. Na firminom računu možda i nema viška novca, no to ne znači da treba štedeti na lepim rečima.


vrh stranice